Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod O nás Jak chráníme osobní údaje

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Mgr. Dagmar Morávková, advokát
ev. č. ČAK: 13532
email: poverenecGDPR@pksolvent.cz

VĚRNOSTNÍ PROGRAM TETA KLUB
Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH E-SHOPU
Zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Naše zásady používání souborů cookie

KAMEROVÝ SYSTÉM
Kamerový systém

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH NABÍDEK
Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

ZÁKAZNICKÁ LINKA DROGERIE TETA
Hovory na zákaznické lince drogerie Teta jsou nahrávány. Důvodem pořizování záznamu hovorů jsou oprávněné zájmy společnosti a volajících. Konkrétně účelem pořizování záznamů je možná reklamace služeb poskytovaných společností zákazníkům, zejména v souvislosti s členstvím ve věrnostním klubu, ověřování správnosti poučení o spotřebitelských právech a zaznamenání uplatnění spotřebitelských práv zákazníky, ověřování správnosti změn údajů v Teta klubu prostřednictvím telefonního hovoru a ověřování správnosti změny nastavení profilových funkcionalit, rovněž jako i zkvalitňování služeb poskytovaných společností volajícím. Záznam je uchováván po dobu 30 dnů.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ(whistleblowing)
Společnost je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Je tudíž povinna zavést vnitřní oznamovací systém pro podávání chráněných oznámení a ustavit příslušnou osobu, která podání přijímá a vyřizuje. Tyto své zákonné povinnosti společnost splnila.
V rámci plnění zákonných povinností při přijímání a vyřizování podání příslušnou osobou dochází ke zpracování identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů (zejména údajů o oznamovaném jednání) oznamovatele, oznamovaného a dalších osob, které jsou oznámeným jednáním dotčeny, příp. rozhodných skutečnostech mohou poskytnout svědectví atd. Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány v zákonem předepsané evidenci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
Podrobné informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

x
Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít