Nakupujte dle kategorie

Inspirace

Novinky Naše značky Vlasy Obličej Tělo

Nákup

Eshop Akce Teta Klub Služby Prodejny
Úvod O nás Oznamování protiprávních jednání

Oznamování protiprávních jednání

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti. Příslušnou osobou pro vyřizování oznámení je: Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.
Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:
  1. zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty oznamovani.drogerieTeta@gdpr-certifikace.cz;
  2. telefonicky na telefonním čísle +420 725 610 580;
  3. osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese oznamovani.drogerieTeta@gdpr-certifikace.cz nebo na jiném dohodnutém místě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.
Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny 8:00 - 16:30

Vypočítej mi slevu
Získat za body
Zavřít