Nakupujte dle kategorie
Úvod Eshop Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 261 48 579, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 74545, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.tetadrogerie.cz .

Čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.tetadrogerie.cz  je společnost Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 261 48 579, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 74545 (dále jen „prodávající“ nebo „Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.“),
Kontaktními údaji prodávajícího jsou:

  • adresa:  eshop Teta drogerie, Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice
  • telefon: 296 335 552
  • email:  eshop@tetadrogerie.cz

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP“) jsou vydány v souladu s ustanoveními § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a  fyzickou osobou (dále jen „zákazník“ či „kupující“) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.tetadrogerie.cz  (dále jen „e-shop“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje tyto VOP. Nabídka e-shopu Teta drogerie je zásadně určena spotřebitelům ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelem je každá fyzická osoba právně jednající za účelem, který nelze převážně přiřadit její podnikatelské činnosti ani samostatnému výkonu povolání.

1.3. Smluvní vztah zákazníka a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, nestanoví-li smlouva něco jiného. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

1.5. Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodávající informuje zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.tetadrogerie.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

Čl. 2. Předsmluvní informační povinnost

Čl. 3 Kupní smlouva, objednávka, uzavření smlouvy a cena

Čl. 4. Převzetí zboží, dodání zboží, platba za zboží

Čl. 5. Záruka, vady, reklamace

Čl. 6. Odstoupení od smlouvy

Čl. 7. Ochrana osobních údajů

Čl. 8. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Čl. 9. Závěrečná ustanovení

Na infolince jsme vám k dispozici
v pracovní dny 8:00 - 16:30

Do jakého seznamu chcete produkt přidat?
Maximální cena objednávky je 10 000 Kč.
Prosím odeberte některou z položek pro dokončení nákupu.