12990

Informace o výrobku

Univerzální koncentrovaný mycí prostředek Q-Power citron k mytí nádobí, podlah, oken apod. Má vynikající odmašťovací a čistící schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

Příprava a použití

Po umytí opláchněte čistou vodou. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou - li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Hodnocení

Pro přidání hodnocení se přihlaste.