6990

Informace o výrobku

Odstraňovač skvrn ve spreji.

Příprava a použití

Použití: Nastavte koncovku rozprašovace do polohy „otevřeno”. Nastříkejte přímo na skvrnu, ale nenechávejte ho zaschnout (max. 10 minut). Vyperte jako obvykle. Při ručním praní důkladně propláchněte. Před prvním použitím vyzkoušejte na skrytém místě. Nebezpečné složky: Peroxid vodíku. Bezpečnostní upozornění: VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždení očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Nemíchejte s ostatními bělícími prostrědky.

Hodnocení

Pro přidání hodnocení se přihlaste.