7990

Informace o výrobku

Tekutý odstraňovač skvrn. Upozornění: Nepoužívejte přímo na kovové části oděvů, ani na oděvy určené pouze pro suché čištění. Některé barvy mohou blednout i ve studené vodě. Při podezření otestujte produkt na skrytém místě. Nemíchejte s chlorovými přípravky ani s žádnými rozpouštědly, např. s benzínem.

Příprava a použití

Použití: před praním nalijte Q-power přímo na skvrnu, ale nenechávejte ho zaschnout (max. 10 minut). Při ručním praní rozpusťte 100 ml prostředku v 10 l vody. Přidejte prací prostředek a perte jako obvykle. Na níže uvedené e-mailové adrese výrobce je možno získat datový list. Spotřebujte nejlépe do: data uvedeného na obalu. NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Obsahuje Alkylbenzensulfonát sodný, C12-14 alkohol 7EO, Laureth sulfát sodný.

Hodnocení

Pro přidání hodnocení se přihlaste.