17990

Příprava a použití

Návod k použití:
Suché vlasy učešte běžným způsobem. Nasad'te čepici a delší vlasy, které přesahují čepici přikryjte ručníkem. Pomocí přiložené jehly vytahujte pramínky vlasů. Značky pro otvor jsou vodítkem k hustotě, kterou můžete zvolit libovolně dle potřeby. Dbejte na to, abyste netvořili otvory zbytečně větší; barvící krém by mohl proniknout pod čepicia vytvořit nežádoucí efekt. Vytažený pramínek vlasů lehce natupírujte, aby nepronikl zpět pod čepici. Naneste barvící krém. Po dokončení procesu melírování vlasů čepici sundejte a vlasy důkladně omyjte.

Hodnocení

Pro přidání hodnocení se přihlaste.