8490

Informace o výrobku

P14 rodenticidní přípravek ve formě pasty pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů.

 • Pro hlodavce neodolatelný ...
 • Malospotřebitelské balení
 • Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty
 • Účinná látka: brodifakum 25 mg/kg přípravku
 • Příprava a použití

  Návod k použití: Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného regulačního účinku dostatečné použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevným bodům proti odtažení. Před aplikací přípravku by měly být z ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi „Nepřemisťujte a neotvírejteʺ, „Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Brodisan Blue PE s úč. látkou brodifakumʺ, „V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko, tel. č. 224 919 293ʺ. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečištěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a hlodavci intoxikováni přípravkem mohou být nebezpečné pro děti, necílová zvířata a ptáky.

  Dávkování: Potkani: 100-200g nástrahy na jednu deratizační staničku. Pokud je potřebné mít více deratizačních staniček, měly by být od sebe vzdáleny minimálně 5m. Nástraha by neměla být používána jako trvalá za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců.

  Skladování

  Skladujte odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí při teplotě 5 až 30 °C.

  Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

  Hodnocení

  Pro přidání hodnocení se přihlaste.